Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av SIF - sikkerhet i fengsel

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport Iris.

Den overordnete problemstillingen i undersøkelsen er å vurdere virkninger av SIF-programmet (Sikkerhet i fengsel) i kriminalomsorgen. SIF er en opplæringsmodell der grunntanken er at en gjennom å styrke kompetanse på faktorer som påvirker sikkerhet og sikkerhetskultur, skal oppnå bedre sikkerhetskultur og større sikkerhet i arbeidet. Formidlingen av SIF-programmet har virket godt og ansatte gir uttrykk for at de var meget tilfredse med seminarene. Det konkluderes imidlertid med at både ledelse og ansatte gir uttrykk for en hverdag med lite handlingsrom, hvor det mangler ressurser til å følge opp rutiner, retningslinjer og dynamisk sikkerhet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 999.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:47.399428
MODIFIED 2013-02-14 18:08:17.119336
CREATED 2011-05-10 10:08:47.399428
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)