Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av sjøfuglovervåking utført i regi av fylkesmannsetaten, samt forslag til overvåking i verneområdene for sjøfugl

Rapporten tilhører rapportseriene NINA rapport.

Rapporten evaluerer sjøfuglovervåkingen som er gjennomført av fylkesmannsetatene i Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Evalueringen har som det primære formål å se om fylkesmennenes overvåking foregår på en kvalitetssikret og standarisert måte, slik at resultatene kan inngå i Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl, og hvis dette ikke er tilfelle, hvilke tilpasninger som må gjøres for at overvåkingen skal tilfredsstille internasjonalt anbefalt metodikk. Med utgangspunkt i resultatet fra evalueringen foreslås et opplegg for ekstensiv overvåking med utgangspunkt i de typologisk definerte havområdene langs norskekysten (Skagerrak, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet). Det foreslås at man overvåker et sett med lokaliteter innenfor hvert havområde årlig, selv om hovedsyklus for alle verneområdene samlet har en syklus på 3 eller 6 år. I tillegg foreslås et opplegg for årlig overvåking i noen fylker. Dette bør koordineres med overvåkingen som i dag utføres i Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl, og overvåkingen som er tenkt i SEAPOP når dette kommer opp på nasjonalt nivå.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 365.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:23.964507
MODIFIED 2018-10-18 11:00:15.329069+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:23.964507
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)