Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av SkatteFUNN-ordningen : kommentarer til tre delrapporter om addisjonalitet

Rapporten tilhører rapportseriene Arbeidsrapport.

Ordningen med SkatteFUNN ble evaluert av Statistisk sentralbyrå i perioden 2004-2007. Formålet med denne evalueringen er å gi en uavhengig bedømmelse av om ordningen virker etter hensikten. I denne sammenheng var det tre sentrale spørsmål som ble inngående behandlet i denne evalueringen: i) hvorvidt vil ordningen med SkatteFUNN føre til mer FoU (innsatsaddisjonalitet), ii) hvorvidt vil SkatteFUNN-relaterte FoU investeringer vil slå ut i økt avkastning hos bedriftene (resultataddisjonalitet), og iii) hvilke endringer vil finne sted inne i bedriftene som følge av SkatteFUNN-ordningen (atferdsaddisjonalitet).

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 253.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-28 13:01:03.026384
MODIFIED 2017-11-23 23:00:29.792465+00:00
CREATED 2014-01-28 13:01:03.026384
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)