Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av SkatteFUNN : sluttrapport

SkatteFUNN, som gir bedriftene fradrag i skatt for kostnader til forskning- og utvikling, gir mer forskning, økt verdiskaping og flere innovasjoner.

Ordningen fører til mer forskning og utvikling (FoU) i bedriftene enn vi ville fått uten: en krone investert fra det offentlige utløser i gjennomsnitt to kroner i investeringer fra næringslivet. Dette er høyere enn hva som er vanlig internasjonalt.

Det er Statistisk Sentralbyrå (SSB) som på oppdrag fra Forskningsrådet siden 2004 har gjennomført en omfattende evaluering av ordningen.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:05.563544
MODIFIED 2018-01-13 05:00:53.762379+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:05.563544
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)