Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av SkatteFUNNs adferdsaddisjonalitet : i hvilken grad har SkatteFUNN ført til endret FoU-adferd i bedriftene?

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Evalueringen undersøker SkatteFUNNs adferdsaddisjonalitet. Teoretisk er evalueringen basert på det ressursbaserte perspektiv. Det empiriske tilfanget omfatter et års kohort av SkatteFUNN-bedrifter som er tilspurt to ganger: når deres FoU-prosjekt startet og etter dets avslutning. Hovedfunnet er at bedrifter med liten FoU-erfaring, men som har et godt ressurs grunnlag, har gode dynamisk kapabiliteter og har entreprenøriell orientering i størst grad opplever positivt endret FoU-adferd som et resultat av SkatteFUNN-ordningen

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 995.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-12 13:02:33.149282
MODIFIED 2016-08-12 06:03:14.264814+00:00
CREATED 2013-02-12 13:02:33.149282
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)