Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av skattereformen 2006

Rapporten tilhører rapportseriene St.meld..

Skattereformen 2006 ble gjennomført etter en bred politisk prosess basert særlig på anbefalinger i NOU 2003: 9 Skatteutvalget. Hovedmålet med reformen var å løse det stigende problemet med at arbeidsinntekter ble kamuflert som kapitalinntekter gjennom tilpasninger til delingsmodellen. Finansdepartementet har vurdert de økonomiske sidene ved skjermingsmodellene, likebehandling mellom inntektstyper og virksomhetsformer, fordelingsvirkninger, virkninger på arbeidstilbudet og administrative konsekvenser. Departementets vurderinger bygger blant annet på resultater fra eksterne utredninger, faglige seminarer med forskere og skatteeksperter i inn- og utland og møter med en kontaktgruppe bestående av sentrale aktører i norsk nærings- og samfunnsliv.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-02 00:01:51.688559
MODIFIED 2016-02-02 00:01:52.112684
CREATED 2016-02-02 00:01:51.688559
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)