Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av skattereformen 2006 : administrative kostnader

Skattereformen ble gjennomført i budsjettene 2004-2006 etter en bred politisk prosess basert på anbefalinger i NOU 2003: 9 Skatteutvalget. Rambøll Management har på oppdrag fra Finansdepartementet gjennomført en evaluering av de administrative kostnadene for næringslivet, ligningsmyndighetene og personlig skatteyter, som følger av skattereformen 2006. I tillegg har vi også vurdert de administrative kostnadene som følger av innføringen av aksjonærregisteret. Aksjonærregisteret ble innført uavhengig av skatte-reformen i 2006, og kostnadene knyttet til aksjonærregisteret følger derfor ikke av skattereformen. På den andre siden ville ikke skattereformen 2006 kunne blitt gjennomført uten et registrert med tilsvarende informasjon som aksjonærregisteret inneholder, og slik sett er det relevant å se på de to endringene i sammenheng.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 596.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-03 00:01:54.192343
MODIFIED 2016-02-03 00:01:54.429478
CREATED 2016-02-03 00:01:54.192343
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)