Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av skattereformen 2006 : aksjonærmodellen

Statistisk sentralbyrå er engasjert til å evaluere aksjonærmodellen, spesielt betydningen av skjermingsfradraget i forhold til å sikre at skatt på aksjonærinntekt ikke øker finansieringskostnaden ved ny, norsk egenkapital sammenliknet med andre finansieringskilder. Det er lagt vekt på aksjonærmodellens egenskaper når det gjelder nøytralitet mellom ulike finansieringsformer og mellom prosjekter med ulik risiko. Notatet gir først en kort drøfting av de teoretiske begrunnelser som er brukt for aksjonærbeskatning med skjermingsfradrag. Deretter følger en empirisk del som ser på betydningen av ny egenkapital som finansieringsform og en del som ser på omfanget av ubenyttede (framførbare) skjermingsfradrag og årsakene til at de oppstår.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 249.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-02 01:00:18.539963
MODIFIED 2016-02-02 01:00:18.762394
CREATED 2016-02-02 01:00:18.539963
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)