Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Skjærgårdstjenesten

Gjennom prosjektet er det gjennomført to landsomfattende epostbaserte undersøkelser rettet mot ansatte i driftsenhetene i Skjærgårdstjenesten og personer tilknyttet Skjærgårdstjenestens driftsområdestyrer. I tillegg ble det gjennomført personlige intervjuer med et betydelig antall personer involvert i tjenesten. Skjærgårdstjenesten anno 2013 har utviklet seg trinnvis over flere tiår. Tjenesten dekker i dag kyststrekningen fra grensen mellom Sverige og Østfold til og med Hordaland. Etableringen av tjenesten i Oslofjordområdet kom først, og her har man en annen organisering enn den man finner på Sørlandet. På Vestlandet (Rogaland og Hordaland) fins en tredje organisasjonsmodell.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 8.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-09-20 12:06:58.696669
MODIFIED 2015-10-16 08:19:45.650954+00:00
CREATED 2014-09-20 12:06:58.696669
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)