Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av SMARTRANS 2007-2014

Evalueringen av SMARTRANS viser at programmet som helhet er effektivt organisert og drevet, at måloppnåelsen generelt er god og at effektene er nyttige, men også at det er et forbedringspotensial som det er spesielt viktig å få med i utviklingen av et nytt program for transportforskningen. Programmets overordnede mål er at det skal bidra til ”mer effektive og bærekraftige transportløsninger og transportnæringer”. Vi finner at måloppnåelsen knyttet til å fremme effektivitet er god, mens den er noe lavere for bærekraftighet (i betydningen miljømessig bærekraft).

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-05-06 01:01:11.218766
MODIFIED 2017-05-06 01:01:12.947580
CREATED 2017-05-06 01:01:11.218766
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)