Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av SMARTRANS-programmet

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Vista Analyse har på oppdrag fra Norges Forskningsråd gjennomført en evaluering av forskningsprogrammet SMARTRANS -som har som mål å bidra til mer effektive og bærekraftige transportløsninger og transportnæringer,med fokus på godstransport

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.7MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 316.6KB)
  3. Vedlegg 2 Nøkkeltall for SMARTRANS.pdf (pdf, 555.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:10:44.984958
MODIFIED 2016-10-06 13:10:45.296847
CREATED 2016-10-06 13:10:44.984958
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)