Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av SND Nord-Trøndelag

Rapporten tilhører rapportseriene NTF-rapport.

Den 1. mai 1996 ble det igangsatt forsøk med en ny modell for Statens nærings- og distriktsutviklingsfonds (SND) virksomhet i Nord-Trøndelag, den såkalte Nord-Trøndelagsmodellen (NT-modellen). Modellen baserer seg på et avtalemessig samarbeide mellom SND og Nord-Trøndelag fylkes-kommune. SNDs distriktskontor i Nord-Trøndelag skal administrere de fleste av SNDs virkemidler innenfor relativt høye fullmakter, samt i henhold til en tilleggs-avtale, en del av fylkeskommunens virkemidler. Målsettingen med forsøket, har i første rekke vært å gjøre de samlede virkemidlene bedre tilgjengelig for fylkets næringsliv, samt å få til en bred og samordnet næringspolitikk. Basisen er regjeringens nasjonale mål for næringsutvikling, SNDs retnings-linjer, Fylkesplanen (FP) og fylkets strategiske næringsplan (SNP). Distriktskontoret er bemannet med inntil 18 årsverk inklusive administrasjon og saksbehandlere. Det er opprettet et styre for kontoret, med representanter fra SND, fylkeskommunen, nærings- og arbeidslivsorganisasjoner. Det har hele tiden vært en forutsetning at NT-modellen skulle evalueres, og da mot slutten av den 2-årige forsøksperioden. Evalueringsoppdraget ble gitt til Nord-Trøndelagsforskning høsten 1997. Oppdragsgivere var SND og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-13 13:13:33.446367
MODIFIED 2016-08-12 06:01:02.056810+00:00
CREATED 2012-12-13 13:13:33.446367
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)