Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av sommerskole og sentralt gitt eksamen i matematikk 2P og 2P-Y : sluttrapport

Troms fylkeskommune har i 2013 og 2014 gjennomført et forsøk med toukers sommerskole, og ny sentralt gitt eksamen for elever som strøk i fagene matematikk 2P og matematikk 2P-Y samme år. Formålet har vært å prøve ut om sommerskole gjør det lettere å motivere elever som har strøket til å gjennomføre.

Rambøll har evaluert forsøket, og evalueringen viser at elevene selv mener de har lært mye på sommerskolen. Til sammen har 33 elever deltatt de to årene forsøket har pågått. 27 av de 33 elevene gikk opp til ny eksamen etter sommerskolen og 19 av dem bestod.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 723.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-02-04 01:02:38.978537
MODIFIED 2015-10-16 08:20:24.346992+00:00
CREATED 2015-02-04 01:02:38.978537
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)