Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av soning med fotlenke

Denne evalueringen omhandler straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK), og er gjennomført på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Bakgrunnen for evalueringen er regjeringsplattformens ønske om å evaluere ordningen med elektronisk kontroll «for å sikre en mer treffsikker bruk av ordningen». Evalueringen inkluderer en samfunnsøkonomisk analyse i form av en nytte-kostnadsanalyse der soning med elektronisk kontroll sammenliknes med soning i fengsel. Evalueringen er gjennomført i perioden 1. august til 31. desember 2015. Evalueringen bygger på registerdata fra Kriminalomsorgen, intervjuer med sonende og pårørende, deltagende observasjoner, samt resultater fra tidligere gjennomførte evalueringer og forskningslitteratur.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 7.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-01-30 00:01:46.601641
MODIFIED 2020-01-30 00:01:47.278294
CREATED 2020-01-30 00:01:46.601641
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)