Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) : biologisk mangfold i dammer

Rapporten tilhører rapportseriene Zoologisk notat .

Hovedfokus har vært å registrere biologisk mangfold i dammer i hedmark og Trøndelag med hovedvekt på makroinvertebrater og amfibier. Hensikten har vært å evaluere tiltak med støtte fra SMIL og avdekke hvorvidt tiltak har bidratt til miljøgevinster i forhold til formål med ordningen. Undersøkelsen viser at dammer med SMIL-tiltak hadde høyere artsrikhet, men noe lavere innslag av regionalt sjeldne arter og rødlistearter enn dammer uten slike tiltak. Dette kan ha sammenheng med SMIL-dammenes lave alder (relativt nye). Likevel hadde mange av dammene rødlistearter, og dammene er dessuten viktige habitater for flere arter. SMIL-tiltakene er også utført på hensiktsmessige måter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 44.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:25.073962
MODIFIED 2014-08-14 11:42:23.303853+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:25.073962
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)