Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) : ivaretakelse av spesielt verdifulle kulturlandskapsområder

Rapporten tilhører rapportseriene Bioforsk rapport.

Hovedfokus har vært å undersøke i hvilken grad SMIL-tilskuddene har miljøeffekter og bidrar til måloppnåelse som forventet eller forutsatt når det gjelder ivaretakelse av gammel kulturmark og biologisk mangfold i kulturlandskapet. De fleste av områdene som får SMIL-tiltksudd innenfor disse kategoriene samsvarer ikke så godt med de områdene som er registrert som verdifulle i Naturbasen. Samlet sett er det få tiltak som fokuserer på biologisk mangfold, og hensynet til biologisk mangfold kunne også styrkes innenfor kulturmarkstiltakene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 44.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:24.857821
MODIFIED 2016-08-12 06:00:48.099015+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:24.857821
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)