Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av statens fagorgan Kunst i offentlige rom (KORO)

Evalueringen har hatt som formål å vurdere KORO sett i forhold til samfunnsoppdrag og kulturpolitiske mål. Hele KOROs virksomhet har vært gjenstand for evaluering; herunder produksjon, formidling og forvaltning av kunst i offentlige rom. Evalueringen har hatt til hensikt å vurdere i hvilken grad KOROs strategi, virkemidler og organisering svarer på de utfordringer som eksisterer i kunst i offentlige rom i dag, og hvor det eventuelt er rom for forbedringer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-20 01:02:57.130313
MODIFIED 2016-02-20 01:02:57.141216
CREATED 2016-02-20 01:02:57.130313
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)