Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Statens naturoppsyn

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Statens naturoppsyn (SNO) ble opprettet på bakgrunn av lov om statlig naturoppsyn i 1996. SNO har i dag etablert et landsdekkende naturoppsyn basert på et eget profesjonelt oppsynskorps i kombinasjon med lokale tjenestekjøp. I tillegg utfører SNO direktoratsfunksjoner for Miljøverndepartementet. SNO har de fleste steder utviklet godt fungerende lokalt naturoppsyn. Enkelte steder er det imidlertid konfliktsituasjoner i forhold til andre oppsynsordninger. Evalueringen viser at SNO har utviklet et naturoppsyn i tråd med de forutsetningene som finnes i lovforarbeider og senere sentrale føringer. Det er imidlertid flere uavklarte formell og rollemessige gråsoner mellom etablerte oppsyn, politi og forvaltning. NIBR anbefaler en sentral avklaring av slike gråsoner og en bred gjennomgang av utvikling av framtidig naturoppsyn tematisk og organisatorisk bl. a. i forhold til forslagene i naturmangfoldloven, reindriftsloven og Finnmarksloven.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:16.653097
MODIFIED 2017-06-14 10:00:26.509175+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:16.653097
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)