Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av stiftelsen Amathea - en rådgivningstjeneste for uplanlagt gravide

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

Amathea er en privat stiftelse som har som hovedformål å gi profesjonell rådgivning/veiledning i sammenheng med uplanlagt svangerskap. Rapporten redegjør for hovderesultatene av SINTEF Helses evaluering av stiftelsen. Virksomheten er evaluert i forhold til det som er hensikten med den. Hvilke mål aktiviteten styres etter, hvilke verdier som ligger til grunn og hvilken evne organisasjonen har til å arbeide mot sine målsetninger. Evalueringsprosjektets formål er å gi oppdragsgiver et grunnlag for å vurdere fremtidig drift av tilbudet til Amathea.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 825.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:06.061741
MODIFIED 2013-02-14 18:13:30.838190
CREATED 2010-11-02 15:02:06.061741
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)