Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av stiftelsen SEPREP og Tverrfaglig utdanningsprogram

Formålet med evalueringen er å få en systematisk beskrivelse og analyse av organisasjonen SEPREP (Senter for Psykoterapi og Psykososial rehabilitering ved Psykoser) og av deres tverrfaglige utdanningsprogram (SEPREP T. U. ) når det gjelder innhold, kvalitet og relevans. Evalueringen vil danne grunnlag for Helse- og omsorgsdepartementets vurdering av SEPREPs fremtidige finansiering og forankring, herunder sikre en best mulig utnyttelse av statlige midler.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 151.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-14 00:02:02.795580
MODIFIED 2017-02-14 00:02:03.117745
CREATED 2017-02-14 00:02:02.795580
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)