Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av stipend for høyere utdanning

Sametinget avsetter i sitt årlige budsjett midler til stipend for høyere utdanning. Målet med ordningen er flere fagfolk med samisk språk- og kulturkompetanse. Det gjøres årlige prioriteringer av hvilke utdanninger det kan søkes stipend til. Per i dag utdeles det ca. 300 stipend årlig. Det overordnede målet med stipendordningen er: «Flere fagfolk med samisk språk- og kulturkompetanse». Kriteriet for måloppnåelse er definert som andel stipendmottakere som har avlagt eksamen i henhold til tildelte stipend. Sametinget har derfor ønsket en ekstern evaluering av stipendordningen. Evalueringen dekker perioden 2005-2016. Denne hovedrapporten framstiller resultater fra evalueringen, og avslutningsvis presenteres anbefalinger for hvordan stipendordningen bør innrettes i fremtiden.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)
  2. Ev alit oahppu sam.pdf (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-09-13 22:00:59.335605
MODIFIED 2018-09-13 22:01:00.398898
CREATED 2018-09-13 22:00:59.335605
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)