Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av STØFRI : større aktivitet på fritiden for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Rapporten er en evaluering av prosjektet STØFRI; Større aktivitet på fritiden for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser. STØFRI er et utdanningstilbud i regi av Valnesfjord Helsesportssenter. Kjernen i prosjektet er å bidra til økt fysisk aktivitet på fritiden for barn og unge med funksjonsnedsettelser, øke kompetansen til støttekontakter og fritidsassistenter i kommunene samt bidra til økt samarbeid mellom kommuner, frivillige organisasjoner og støttekontakter for bedre måloppnåelse. STØFRI har pågått i perioden 2007-2009/2010

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 563.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-02-04 01:01:37.333190
MODIFIED 2016-11-28 10:01:24.365310+00:00
CREATED 2015-02-04 01:01:37.333190
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)