Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av støtteordningen for økologisk landbruk

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Produksjonen av økologisk korn og melk/storfekjøtt er mer enn tidoblet på 1990-tallet. Den årlige støtten til økologiske landbruksarealer har sammen med mer priser for økologiske produkter bidratt til dette. Tidligere mål for salg av økologisk melk/storfekjøtt er imidlertid ikke nådd, og det er et økende gap mellom produksjon og salg. Rapporten foreslår økt markedsføringsinnsats. For å nå det nye målet om 10 prosent av jordbruksarealet omlagt til økologisk produksjon innen 2009 foreslås en rekke tiltak for å fjerne hindre for økt økologisk produksjon. Nivå og omfang på støtten bør vurderes etter at en har skaffet bedre regnskapsdata for sammenlikning av lønnsomheten i konvensjonell og økologisk produksjon.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 175.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-06-23 12:01:06.697943
MODIFIED 2013-02-14 18:08:43.689744
CREATED 2011-06-23 12:01:06.697943
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)