Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av "Strategi for forvaltning av hjortevilt"

I 2009 utarbeidet Direktoratet for Naturforvaltning «Strategi for forvaltning av hjortevilt». Strategien definerer tre innsatsområder for å nå mål om blant annet livskraftige og sunne hjorteviltbestander, en forvaltning med bred legitimitet og en forvaltning basert på samarbeid og høy kompetanse. Strategien har ni fyrtårn for å mobilisere til handling om satsingene. Det er få av de skisserte tiltakene som er fulgt opp i tråd med strategien. Likevel finner vi at en del av resultatmålene i strategien er oppnådd. Totalt sett virker mange av de store utfordringene i forvaltning av hjortevilt likevel å være de samme i dag som i 2009. Det er blant annet fortsatt lav produktivitet i mange stammer, det er ikke åpenbart at det er mer samarbeid over kommune-, fylkes- eller landegrenser, det virker å være behov for økt samarbeid mellom grunneiere, viltpåkjørsler er omtrent på samme nivå, det er fortsatt ikke klart hva bestandsnivåene bør ligge på og vi har fortsatt utfordringer med beite- og skogskader. Vi mener det er behov for en ny strategiprosess og å iverksette tiltak for å håndtere utfordringer blant annet med viltpåkjørsler og behov for bedre koordinering.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-06-21 00:01:54.960074
MODIFIED 2021-06-21 00:01:55.156175
CREATED 2021-06-21 00:01:54.960074
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)