Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av strategi for rekruttering av førskolelærere 2007-2011

Rapporten gjengir resultatene fra en evaluering av strategi for rekruttering av førskolelærere gjort på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Det konkluderes med at strategien på mange måter fremstår som vellykket. Strategien og de enkelte tiltakene er godt kjent og blir i stor grad vurdert som nyttige og relevante. Samtidig viser evalueringen at rekrutteringsarbeidet har potensial til å gi enda bedre resultater i fremtiden. Det er fortsatt en vei å gå med hensyn til å forankre strategien i eksplisitte planer for rekrutteringsarbeidet på barnehagenivå.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-01-14 01:04:37.551389
MODIFIED 2016-01-14 01:04:37.815821
CREATED 2016-01-14 01:04:37.551389
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)