Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Strategiske høgskoleprosjekter

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Evaluering av satsingen Strategiske høgskoleprosjekter (SHP). Evalueringen frambringer kunnskap om reultater og effekter på fagmiljøene som har mottatt bevilgning fra SHP i de to siste utlysningene. I evalueringen er organisering, atferdsendringer og foreløpig resultater av bevilgningene kartlagt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-25 00:02:02.625639
MODIFIED 2017-02-25 00:02:04.157950
CREATED 2017-02-25 00:02:02.625639
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)