Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av strategiske høgskoleprosjekter

Rapporten tilhører rapportseriene Samfunnsøkonomisk analyse rapport.

Strategiske høgskoleprosjekter (SHP) er en finansieringsordning som gir høgskolene muligheter til å styrke egen forskningsinnsats gjennom finansiell støtte til konkrete forskningsprosjekter. Det overordnede målet med SHP er å kvalifisere høgskolene som FoU-aktører og strategiske institusjoner. Programmet har bidratt til å sparke i gang forskningsaktivitet og skape en positiv forskningsdynamikk ved mange høgskoler. Prosjektene utløser betydelig eksterne midler i tillegg til midlene fra programmet. Samlet sett for perioden 2012–2019 vil de 15 prosjektene ha fått om lag 213 millioner kroner fra Forskningsrådet og 112 millioner kroner i ekstra finansiering, noe som innebærer at SHP frambringer mer forskning enn hva midlene fra SHP alene tilsier. De ekstra midlene kommer hovedsakelig fra høgskolene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-05-17 22:03:38.575456
MODIFIED 2017-05-17 22:03:38.588149
CREATED 2017-05-17 22:03:38.575456
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)