Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av styring og ledelse ved NTNU

Denne rapporten er utarbeidet i forbindelse med prosjektet ”Evaluering av styring og ledelse ved NTNU”. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra styret ved NTNU og oppdraget er gjennomført i perioden april til juli 2008. Prosjektet skal danne grunnlag for NTNUs valg vedrørende fremtidig organisering.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 659.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-20 13:00:32.524750
MODIFIED 2014-08-14 11:47:28.564701+00:00
CREATED 2013-11-20 13:00:32.524750
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)