Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av sykkelveginspeksjoner

Statens vegvesen Vegdirektoratet har ønsket å evaluere bruken av sykkelveginspeksjoner, slik denne metoden er beskrevet i Håndbok 249, Sykkelveginspeksjoner (09. 04). Evalueringen er gjennomført ved bruk av enkle spørreskjema til alle medlemmer av Sykkelbynettverket (64), inkludert de 5 regionene i Statens vegvesen. Spørsmålene ble besvart vinteren 2010.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 590.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-12 13:04:51.022741
MODIFIED 2017-09-29 20:00:56.696890+00:00
CREATED 2012-12-12 13:04:51.022741
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)