Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av sysselsettingsordningene for sjøfolk

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Sysselsettingsordningene for sjøfolk ble innført i 1994, og vesentlig utvidet i 2002/2003 gjennom de såkalte nettolønnsordningene. Econ Pöyry har i samarbeid med Menon Business Economics evaluert ordningene i perioden fra 2002 og frem til i dag og presenterer i denne rapporten resultatene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 491.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:39.528384
MODIFIED 2015-10-24 01:00:10.031195+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:39.528384
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)