Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Samisk høgskole - Sámi allaskuvla

Kvalietssystemet ved Samisk høgskole ha vært gjenstand for en til dels betydelig oppstramming etter institusjonsbesøk. Alle fundamentale sider av et kvalitetssystem er nå på plass, og godkjent.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 820.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-09 22:03:00.990179
MODIFIED 2016-10-09 22:03:01.000339
CREATED 2016-10-09 22:03:00.990179
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)