Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Teknologirådet

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Evalueringens hovedanbefaling er at Teknologirådet bør fortsette det arbeidet som gjøres med å sette viktige saker på dagsordenen og bidra til at ny teknologi ses i et bredere samfunnsperspektiv. Videre sier evalueringen at rådets hovedutfordringer er knappe ressurser og begrenset forankring i omgivelsene, sammen med et bredt mandat. Å ta noen veivalg i forhold til disse utfordringene kan gjøre det enklere for Teknologirådet å nå sine mål.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.0MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 441.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-06-04 17:27:22.482740
MODIFIED 2014-08-14 11:42:53.951694+00:00
CREATED 2012-06-04 17:27:22.482740
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)