Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av telefonsalg til private : kartlegging av kundesentre i 2010 og 2012.

Rapporten tilhører rapportseriene Prosjektnotat.

Kartleggingen viser at telefonsalgsbedriftene befinner seg over hele landet. Det er flere slike bedrifter i de mindre byene og distriktene enn i de store byene. En stor andel av telefonoperatørene er deltidsansatte. Det er omtrent like mange kvinnelige som mannlige operatører. De fleste bedriftene oppgir at kravet etter den nye markedsføringsloven om skriftlig aksept fra forbruker før avtale om salg er endelig ikke utgjør noen forskjell. Bedriftene oppgir også at i de fleste tilfellene kan de som blir ringt opp se telefonnummeret og finne ut hvem som har ringt. Bedriftene opplever få klager i forhold til antall utgående telefoner. Bedriftene oppgir at de får få klager fra folk som mener de har reservert seg i Brønnøysund. Andelen oppnådd salg oppgis i snitt å være høyere til eksisterende kunder enn til nye kunder. Relativt få benytter angreretten. Andelen som gir skriftlig aksept etter et positivt svar på kjøp er høy.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-10-26 12:01:27.688420
MODIFIED 2014-08-14 11:47:44.338618+00:00
CREATED 2013-10-26 12:01:27.688420
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)