Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Telenor Open Mind Integration

Rapporten tilhører rapportseriene AFI-Rapport.

Telenor Open Mind Integration (TOMI) startet som et pilotprosjekt i Telenor i 2010. Målgruppen var arbeidsledige innvandrere med høyere utdanning og relevant arbeidserfaring fra land utenfor Europa. Målene var å få deltakere i TOMI inn i ordinært arbeid så raskt som mulig og senest etter endt praksis, dekke Telenors rekrutteringsbehov for høyt utdannet arbeidskraft og utvikle en overførbar modell for rekruttering av høyt utdannede innvandrere. Rapporten består av en prosessevaluering, en kost-nytteanalyse og en analyse av forutsetninger for videre modellutvikling. Kost-nytteanalysen viste at det er mest lønnsomt både for deltakere, kommune og stat at deltakerne er i ordinært arbeid i forhold til i arbeidsmarkedstiltak og at programmet har en positiv kost-nyttebalanse for samfunnet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-03-13 14:00:07.778205
MODIFIED 2014-08-14 11:49:06.946330+00:00
CREATED 2014-03-13 14:00:07.778205
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)