Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av tilbakeføringskoordinatorene : analyse av implementeringsprosessen

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Som følge av tilbakeføringsgarantien ble det opprettet 25 stillinger som tilbakeføringskoordinator, og noe senere ble det opprettet ytterligere to stillinger. Kriminalomsorgen ønsker å få gjennomført en evaluering av forhold knyttet til hvordan ordningen med tilbakeføringskoordinatorene fungerer, hvilke metoder de tar i bruk samt hvilke spørsmål, problemer og utfordringer de møter. Denne rapporten omhandler tilbakeføringskoordinatorene og den rolle de har, samt hvordan rollen blir utøvet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-02-13 13:01:30.027751
MODIFIED 2014-08-14 11:49:03.579030+00:00
CREATED 2014-02-13 13:01:30.027751
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)