Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av tillitspersonforsøket : sluttrapport

Dette dokumentet utgjør sluttrapport i Rambølls evaluering av Forsøk med bruk av tillitspersoner for mennesker med rusrelaterte problemer - Tillitspersonforsøket. Tillitspersonforsøket inngår i Opptrappingsplanen for rusfeltet og er et ledd i regjeringens satsning på styrking og videreutvikling av kommunenes arbeid rettet mot mennesker med rusrelaterte problemer. Rambøll vurderer at de komplekse og til dels ambisiøse målsettingene i forsøket langt på vei er realisert gjennom den styring og tilrettelegging som har funnet sted fra Helsedirektoratets side, og gjennom den innsats kommunene har lagt ned i forsøket.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-01-07 01:00:28.129409
MODIFIED 2017-05-10 20:00:24.760642+00:00
CREATED 2016-01-07 01:00:28.129409
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)