Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av tilrettelagt avdeling i asylmottak: Et tilbud til asylsøkere med helseproblemer.

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

Evalueringen undersøker tre hovedområder: Intern organisering i UDI og samarbeid mellom UDI, TA og vertskommunene, bruk av og behov for plasser ved TA, om ordningen fungerer etter sin hensikt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-01-09 01:02:35.848517
MODIFIED 2018-01-09 01:02:35.865347
CREATED 2018-01-09 01:02:35.848517
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)