Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av tilskudd til etablering og tilpasning av bolig

Asplan Viak og Agenda Kaupang har gjennomført en evaluering av boligtilskudd til etablering og tilpasning. Tre spørsmål er sentrale i evalueringen: 1. Er tilskuddsordningen tilstrekkelig godt utformet? 2. Er tilskuddsforvaltningen ivaretatt på en god måte? 3. Hvilke effekter gir tilskuddet?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-06-04 17:27:24.899938
MODIFIED 2016-02-20 06:02:20.695783+00:00
CREATED 2012-06-04 17:27:24.899938
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)