Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av tilskudd til friluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn

Rapporten tilhører rapportseriene Menon publikasjon.

Tilskudd til friluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn er en nasjonal tilskuddsordning til sentrale organisasjoner med mål om å bidra til økt deltakelse i helsefremmede, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn, og gjennom det bidra til økt integrering. Menon Economics, på oppdrag fra Miljødirektoratet, har evaluert ordningen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-02-07 01:00:16.533793
MODIFIED 2019-02-07 01:00:18.154699
CREATED 2019-02-07 01:00:16.533793
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)