Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av tilskudd til helse- og sosialprosjekter

Hovedmålet for Sametingets satsing på helse- og sosialområdet er; å bidra til å utvikle en likeverdig helse- og sosialtjeneste til det samiske folket, på lik linje med den øvrige befolkningen. Sametinget har flere virkemidler for å oppnå dette målet og ett av disse er tilskuddsmidler til gjennomføring av helse- og sosialprosjekter. Samisk språk og kulturforståelse er fortsatt den største utfordringen i samisk helse- og sosialpolitikk. Det er fortsatt mangel på samisktalende helse- og sosialarbeidere. Fravær av kultur som grunnlag for forståelse i møte mellom helsearbeidere og pasienter, er en mangel i helseinstitusjoner og i fagplanene til helsearbeiderutdanningene. Evalueringen gjelder for årene 2001-2007, og har hatt følgende problemstilling, har prosjektene hatt betydning for: • endring i kunnskap om og forståelse for samisk språk og kultur • endring av tilbud til den samiske pasienten •endret fokus på samiske pasienters behov på overordnet nivå

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-09 22:00:33.663374
MODIFIED 2016-10-09 22:00:34.813281
CREATED 2016-10-09 22:00:33.663374
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)