Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av tilskudd til kommunalt rusarbeid

Evalueringen har to hovedformål: · Evaluering av tilskuddsforvaltningen: Det vurderes om tilskuddsordningen når sine målsettinger, og om forvaltningen og utformingen er ivaretatt på en hensiktsmessig måte. · Evaluering av den sosialfaglige delen av tilskuddsordningen: Det identifiseres arbeidsmåter og organisatoriske løsninger i kommuner som mottar tilskudd som hemmer eller fremmer mulighetene for at unge med et begynnende eller etablert rusmiddelbruk får et tjenestetilbud som er helhetlig, tilgjengelig, samordnet og individuelt tilpasset. Dette inkluderer en fulltelling av kommunale tiltak rettet mot unge rusmisbrukere.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-01-13 00:00:21.486263
MODIFIED 2016-01-13 00:00:22.863132
CREATED 2016-01-13 00:00:21.486263
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)