Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av tilskudd til kommuner med asylmottak.

Formålet med evalueringen er å belyse kommunens faktiske utgifter (nettoutgifter) til de områdene det ordinære vertskommunetilskuddet og tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere er ment å dekke. Hensikten er å oppdatere kommunenes utgifter som vertskommuner for asylmottak i 2011 og kunnskap om kommunenes utgifter til grunnskoleopplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere bosatt i asylmottak.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 640.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:09:28.600762
MODIFIED 2019-02-06 15:00:23.538258+00:00
CREATED 2017-01-19 12:09:28.600762
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)