Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og implementeringen av rett og/eller plikt til slik opplæring : sluttrapport

Den 1. september 2005 ble rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere innført i Norge. Kommunen var også før innføringen forpliktet til å tilby norskopplæring for innvandrere, men det var frivillig for innvandreren å delta i opplæringen. Formålet med innføringen av rett og/eller plikt var å tydeliggjøre den forpliktelsen innvandrere har til å lære seg det norske språket og å få en grunnleggende kunnskap om det norske samfunnet. Med innføringen av rett og/eller plikt kom også en ny statlig tilskuddsordning.

Evalueringen har hatt som hovedformål å undersøke hvordan kommunene implementerer rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, samt å undersøke hvordan den nye tilskuddsordningen påvirker kommunenes implementeringsevne.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-02 13:04:36.105203
MODIFIED 2016-08-12 06:05:02.028092+00:00
CREATED 2013-02-02 13:04:36.105203
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)