Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av tilskudd til tilpasning

Rapporten tilhører rapportseriene Proba-rapport.

Bakgrunnen for evalueringen er at det har vært en nedgang i bruken av tilskuddsordningen og at nær halvparten av de bevilgede midlene ikke ble tatt i bruk i 2012. Situasjonen var noe bedre i 2013, men også da var tilpasningstilskuddet brukt mindre enn forventet. Formålet med oppdraget er å bidra til å frembringe ny kunnskap om hvordan tilskuddet til tilpasning anvendes og virker, og hvordan det samvirker med andre ordninger. Videre skal oppdraget gi et kunnskapsgrunnlag som kan legge til rette for en utvikling av tilskuddet gjennom å identifisere eventuelle årsaker til underforbruk, og peke på potensielle endringer som kan øke bruken av ordningen. Evalueringen har hatt følgende problemstillinger: 1. Belyse problemstillinger knyttet til underforbruk av tilskudd til tilpasning i norske kommuner. 2. Frembringe kunnskap om effektene av tilskudd til tilpasning av bolig som virkemiddel. 3. Sammenlikne bruken av tilskudd til tilpasning i Norge med tilsvarende ordning i Sverige.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-12-16 01:02:54.949343
MODIFIED 2016-11-28 10:01:30.069856+00:00
CREATED 2015-12-16 01:02:54.949343
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)