Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av tilskudd til truede arter og truede naturtyper

Rapporten tilhører rapportseriene Menon-publikasjon.

Tilskudd til tiltak for å ivareta truede arter og truede naturtyper administreres av Miljødirektoratet. Midlene bevilges årlig over statsbudsjettets kapittel 1420 post 82, med underpostene 82. 1 og 82. 2. Formålet med tilskuddsmidlene er henholdsvis å medvirke til å gjennomføre tiltak for å ta vare på prioriterte og truede arter og utvalgte og truede naturtyper. I perioden 2016-2018 er det gitt totalt 142 mill. kroner i tilskudd over disse postene. I 2018 ble det tildelt 19 mill. kroner i tilskudd til truede arter og 32 mill. kroner til truede naturtyper. Menon Economics med bistand fra Sweco har på oppdrag fra Miljødirektoratet evaluert tilskuddsordningene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-01-29 01:05:06.026063
MODIFIED 2020-01-29 01:05:07.013484
CREATED 2020-01-29 01:05:06.026063
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)