Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av tilskudd til utvikling av samiske læremidler

Det første kapitlet er en gjennomgang av bakgrunnen for evalueringen av tilskudd til samiske læremidler. Mandat og problemstilling fra Sametinget er gjengitt og definisjon av samiske læremidler blir beskrevet med utgangspunkt i Samisk læremiddelutvikling – Strategisk plan 2001-2005. Siste del vies til en redegjørelse av hvilke metodiske prinsipper som er benyttet. Det viktigste dokumentet som ligger til grunn for evalueringen er dokumentet Samisk læremiddelutvikling – Strategisk plan 2001-2005. Planen ligger til grunn for utlysningen av de tilskuddene som er gitt i planperioden. I tillegg er de årlige budsjettene med postene som knyttes til læremiddelutvikling forankret i dette dokumentet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 457.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-08 22:01:09.376211
MODIFIED 2016-10-08 22:01:09.753639
CREATED 2016-10-08 22:01:09.376211
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)