Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren

På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har Statskonsult gjennomført en evaluering av tilskudd til Kompetansesenter for IT i Helse- og Sosialsektoren (KITH) knyttet til Standardiserings- og samarbeidsprogrammet (SSP) og programmet for Kodeverk, klassifikasjoner og termer i helse- og sosialsektoren (KoK). Et av hovedmålene med evalueringen er å finne ut om tilskuddene blir brukt på en mest mulig hensiktsmessig måte. I rapporten drøfter Statskonsult direktoratets forvaltning av midlene og organisering og styring av programmene i KITH. Vi har også sett på effekter av tilskuddene og alternativ virkemiddelbruk.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 556.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-02-04 01:01:45.416728
MODIFIED 2016-11-13 04:00:16.063601+00:00
CREATED 2015-02-04 01:01:45.416728
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)