Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av tilskuddsordning for bredbåndsutbygging i Norge

Bredbåndsstøtteordningen skal bidra til at alle brukere i Norge får tilgang til grunnleggende bredbånd av god kvalitet, og bidra til å øke tilbudet av høyhastighetsbredbånd (NGA-bredbånd) i spredtbygde områder. Den offentlige støtten skal finansiere bredbåndsutbygging i områder hvor de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge bredbånd. Kommuner eller fylkeskommuner kan søke om midler. Nkom vurderer søknadene i henhold til et sett med kriterier. Kommuner og fylker som mottar støtte må tildele støtten videre til utbyggere i en offentlig anbudskonkurranse, i henhold til fastsatte krav i ESAs vedtak. Evalueringsoppdraget har bestått av å undersøke om de forutsetninger og vilkår som ble fastsatt i ESAs vedtak har blitt realisert under tilskuddsordningen, samt analysere effektiviteten og relevans av støtteordningen og virkningen av tilskuddsordningen på markeder og konkurranse.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-01-09 00:02:46.562856
MODIFIED 2018-01-09 00:02:46.640848
CREATED 2018-01-09 00:02:46.562856
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)