Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av tilskuddsordning for elektrisitetssparing i husholdninger

Rambøll Management Consulting AS (Rambøll) har på oppdrag fra Enova SF (Enova) gjennomført en evaluering av 'Tilskuddsordning for elektrisitetssparing i husholdninger". Evalueringen er foretatt i tidsrommet januar til mars 2009. Rambøll står alene ansvarlig for alle analyser, konklusjoner og anbefalinger i rapporten. Evalueringen gjennomføres med bakgrunn i en gjennomgang av tilskuddsordningen vurdert ut i fra seks evalueringstema. Evalueringen skal inngå som grunnlag for det videre arbeidet med tilskuddsordningen hos Enova og i deres rapportering til Olje- og energidepartementet (OED).

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 17.1MB)
  2. Enovasuppl.pdf (pdf, 4.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:26.451187
MODIFIED 2016-08-12 06:06:33.282668+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:26.451187
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)