Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 1

Rapporten tilhører rapportseriene SNF-rapport.

Dette er delrapport 1 av 3 i tilknytning til evalueringsarbeidet av Raskere tilbake.

Hensikten med tilskuddsordningen for helse- og rehabiliteringstjenester (Raskere tilbake), er å bidra til at personer som mottar sykepenger, skal komme raskere tilbake i arbeid enn de ellers ville gjort.

Hovedhensikten med denne delrapporten er å gi en vurdering av arbeidet som er gjort knyttet til implementeringen av tilskuddsordningen, eller ‘Raskere tilbake’ som ordningen markedsføres som.

Rapporten legger hovedvekten på tre forhold: - implementeringsvilje, - informasjonsformidling og oversettelse av styringssignaler, - evne og vilje til samhandling.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 658.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-10-22 12:01:23.156858
MODIFIED 2014-08-14 11:47:35.089175+00:00
CREATED 2013-10-22 12:01:23.156858
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)